واقعا متاسفام و واقعا هم جای تاسف داره ..بجای اینکه با داعش بجنگن افتادند به جوون ارتش !!

هیچ بهونه ای هم قابل قبول نیست ..نمیدونم اوومدن توو مناطق من توو مناطق اوون .. نیرو پیاده کردند ...

اینا هیچکدوم دلیل نمیشه که اوضاع رو به این سمت بکشوونن .

مدارکش هست ریختند پرچم ارتش سوریه آوردند پایین پرچم خودشون رو بردند بالا ..

 

یکی از بچه ها خووب حرفی زد ،، خداوند هیچ قومی رو بیخود مبتلا نمیکنه !

hasak_copy.jpg