آمار مربوط به سال 2010 هست ؛ بنابراین کاملا دقیق نیست ولی برای به دست آوردن دید کلی خوبه..

به اون سه دیاگرام کنار نقشه هم نگاهی بندازید. رشد اسلام کاملا مشخصه.

در نقشه ی زیر مذاهب رو هم مشخص کرده .

زرد اهل سنت عراق هستند .