سقوط صنعاء به یک عامل مهم بستگی داره و اونهم همراهی شیوخ قبایل طوق صنعا با هادی است. لذا هنوز با قطعیت نمیشه گفت که این اتفاق خواهد افتاد. نیروهای هادی به 5 کیلومتری مفرق أرحب (سه راهی که از جاده فرضة نِهم جدا میشه و به سمت أرحب شمال فرودگاه میره) رسیده اند و سقوط مفرق أرحب، احتمال سقوط صنعاء را افزایش میده چون قبیله أرحب با انصارالله خصومت قبلی داره.

با فرض سقوط صنعاء:
1) بیشتر نیروهای صالح (فرماندهان ارتش، شیوخ قبایل و سیاسیون) به هادی ملحق می شوند و نیروهای انصارالله که وفاداریشون اعتقادی است به صعده برمی گردند و ازونجا با نیروهای هادی میجنگند. سعودی هم اونها رو رها نخواهد کرد چون تهدیدی بالقوه برای سعودی حساب میشوند.
2) نظام شش اقلیمی اجرا خواهد شد و شیعیان زیدی در اقلیم صنعاء (استانهای کوهستانی که نفت ندارند و به دریا هم دسترسی ندارند) محصور خواهند شد.

در حال حاضر، تنها گزینه منطقی برای انصارالله و صالح مقاومت است. برخی خبرها هم در اینترنت منتشر شده که انصارالله ـ صالح با سعودی ها در حال مذاکره محرمانه هستند. تحولات هفته آینده، برای یمن سرنوشت ساز است.

البته اگر در مذاکرات کوتاه می آمدند می توانستند ضمانت شورای امنیت را برای بقای در صحنه سیاسی کسب کنند و مسئولیت جنگ هم برعهده آنان نبود.

مقاومت دوقطبی انصارالله ـ صالح و پیروزی آنان، شکست سنگینی برای عربستان در منطقه و آغاز فروپاشی آل سعود خواهد بود ولی شاهد جنگ دیگری در صنعاء میان دو قطب پیروز خواهیم بود.

پیر بداغی