ورود گردانهای طلایی ارتش عراق به اطراف فلوجه شدت پیدا کرده، کم کم باید منتظر فاز دوم عملیات فلوجه باشیم.

داعش برای بهم زدن تمرکز نیروها، دیشب به جزیره خالدیه در غرب فلوجه و امروز به هیت در غرب رمادی حمله کرد که پیشروی خاصی انجام نداد.