عصام زهرالدین با 500 نفر نیرو خود رو به حسکه رسونده از اون طرف هم خضور از قامشلی وارد حسکه شده . کردها هم سلاح های سنگین رو وارد شهر کردن اما هنوز به صورت جدی و موثر با داعش درگیر نشدن

(تصاویر به عنوان حضور زهرالدین در حسکه منتشر شده ممکنه آرشیوی باشه به خصوص تصویر اول)

داعش در حسکه :

thumb_CIb6kASUcAA9EEf~0.JPG thumb_CIb5wrRVEAEqC63~0.JPG thumb_CIb6ls4UcAA4Qpl~0.JPG thumb_CIc4R5dUkAA5vEN.JPG thumb_CIc31YxUMAATNZ-.JPG thumb_CIc32M3UAAEVKNr.JPG

/امینور /میلیتاری