امروز تانکهای ترکیه وارد شهر مرزی الراعی شدند و عملیات موسوم به سپر فرات در واقع وارد مرحله ی جدیدی شد .

هدف نهایی از این عملیات ها وصل کردن اعزاز به جرابلس هست و در این راستا امروز هم تعدادی از مناطق در اطراف الراعی و غرب جرابلس توسط نیروهای تحت حمایت ترکیه و خود ترکیه تصرف شد .

در پست های بعدی نقشه ی کامل منطقه رو قرار خواهم داد.