با پیشروی ارتش در حویجه الصقر وحوش داعش به کرانه ی رود فرات عقب نشینی کردند ، بدین ترتیب ارتباط داعش با بیرون از شهر که از طریق پل الانفات امکانپذیر بود قطع شد . پل سیاسیه که از مدتها پیش تخریب شده بود و پل معلق هم در عملیات اخیر ارتش تخریب شد و امکان تردد ندارد .

حالا تنها راه داعش برای امداد رود فرات هست که اوونهم زیر آتش ارتش هست .