گویا معاهده ی بین کردها و ارتش سوریه قرار هست امروز اجرایی و کنترل ۲۰ روستای غرب منبج در خط تماس بین نیروهای مجلس نظامی منبج و نیروهای سپرفرات به نیروهای مرزبانی ارتش سوریه سپرده شود.
در قسمت شمالی خط تماس نیز رودخانه مانع بین نیروهای مجلس نظامی منبج و سپرفرات خواهد بود.
از هفته ی گذشته کاروانهای امداد و مواد غذایی توسط دولت های سوریه و روسیه فرستاده شده بودند. کنترل شهر منبج همچنان بر عهده ی نیروهای مجلس نظامی منبج با پشتیبانی ائتلاف آمریکایی خواهد بود.