امیداورم پیش بینیم در مورد عراق درست نباشه ولی روندی که دولت عراق پیش گرفته رو تنها در این مسیر می بینم که با چرخش به سمت آمریکا، هر روز وضعیت داعش پایدارتر میشه.

همین دیروز 160 نیروی آمریکایی از کویت وارد پایگاه حبانیه شدن؛ و جالب اینه که بعضی از منابع گفتن که این نیروها نه برای آموزش ها بلکه برای کمک به نیروها (بخونید مشاوره و فرماندهی) در خطوط درگیری بکار گیری خواهند شد..

دوباره قضیه تکریت داره تکرار میشه، تا عملیات به نتیجه نزدیک میشه؛ بکمک فشارها آمریکا میخواد وارد کار بشه و طبق معمول با توجه به اینکه نیروهای مردمی این رو قبول نمیکنن، دولت عملیات رو میخوابونه..

فعلا منتظر باید موند.

البته پشت پرده ها هنوز دقیق مشخص نشده ولی شاید همکاری نیروهای شیعه و پیشمرگه در انجام عملیات آزادسازی روستاهای مجاور طوزخورماتو به این دلیل بوده که به دولت این مطلب ثابت بشه که درگیری با داعش در همه جا ادامه پیدا خواهد کرد.