ایمن الظواهری رهبر القاعده در پی سخنانی به تشکیل حکومت اسلامی و برپایی پرچم جهاد در هند اشاره کرد . 

در پی این خبر سازمان های امنیتی هند به چند استان اعلام خطر و آماده باش دادند ...

وی همچنین گفت که این خبری خوب برای مسلمانان میانمار، بنگلادش، آسام، گجرات، احمدآباد و کشمیر است !!!