ببینید دیگه چه خبره که رسما آواکس رو هم وارد جریان یمن کردن.اونم در مقابل انصارالله که هیچ گونه نیروی هوایی و دریایی نداره و در روی زمین هم تجهیزات زرهی سنگین و حتی نیمه سنگینش انگشت شماره..

دیروز وارد شدن شینوک های اماراتی هم علنی شد..