همایش مشورتی برای ترسیم راهکارهای بازسازی حلب در این شهر برگزار شد.

در این همایش ورزا و مسئولان کشوری و محلی میزبان صنعتگران بودند تا با هم چشم انداز بازسازی حلب را بررسی کنند.