امروز نیروهای ارتش سوریه موفق شدند تعدادی از مسلحین تروریست رو در نواحی شرقی فرودگاه خلخله به هلاکت برسوونند.