در درگیری های مسلحین با ارتش سوریه در غوطه ی شرقی دمشق یکی از فرماندهان موسوم به جیش الامه به نام ابو ابراهیم به هلاکت رسید .