محمد علی علوش یکی از فرماندهان جبهه ی انقلابیون سوریه که به دست جبهه النصره اسیر شده بود ، توسط این گروه اعدام شد.

این روزها مسلحین خوب به جان هم افتاده اند .