علی حناوی سرکرده گردان فتی الاسلام در منطقه جبل الترکمان در ریف لاذقیه شمالی توسط افراد ناشناس ترور و به درک فرستاده شد