ابو محمد العدنانی سخنگوی داعش در حمله ی جنگنده های ائتلاف در نزدیکی تکریت کشته شد .

الی جهنم و بئس المسیر