شایعه شده شیخ محمد الزهاوی رهبر انصار الشریعه در لیبی در درگیری های اخیر به هلاکت رسید .