ستوان سعودی، ناصر الحریثی در سقوط بالگردش در یمن کشته شد..

در همان روز برادرش دکتر ظاهر در نبرد در کنار داعش به هلاکت رسید..

این تقارن پیوند معنی داری را به ذهن متبادر می کنه..یکی از کارشناسان الجزیره یکبار در تحلیلی جالب جنگ فرضی بین ارتش سعودی و داعش رو اینجوری توصیف کرد:

"جنگی بین ارتشیان سعودی و داعش در نخواهد گرفت زیرا به محض آغاز جنگ بیشتر ارتش سعودی به همتایان داعشی خواهند پیوست.."