دو تروریست فلسطینی اهل غزه عضو داعش طی درگیری ها در ریف رقه به هلاکت رسیدند.

محمد روقه (ابو انس الغزاوی) اهل ارودگاه شاطی-

غزهوحید الحو (ابو عبدالله الغزاوی) اهل بیت لاهیا-غزه