أبو موسى فعال رسانه ای داعش به هلاکت رسید ...
 
در همین هفته ویدیویی منتشر و در vice news پخش شد که در ویدیو این فرد صحبت از برافراشتن پرچم داعش بروی کاخ سفید و فتح استانبول میکرد .
 
جالب اینجاست که چند روز بعد در نزدیکی سد فرات به دست ارتش سوریه به هلاکت رسید
 
الی جهنم و بئس المصیر ...