امروز انصارالله و ارتش یمن برای دومین بار پایگاه هوایی خالد بن عبدالعزیز رو با اسکاد مورد حمله قرار داد.

منابع یمنی تاکید دارن که این پایگاه، از ورودیهای دریافت تسلیحات نظامی از غربه که ارتباط مستقیم با پایگاه های اسرائیل داره.

هنوز از خسارات وارده خبری منتشر نشده