تصاویری از انهدام کاروان بزرگ داعش شامل ده ها خودرو و تجهیزات نظامی توسط نیروی هوایی روسیه و سوریه در جنوب تدمر.
این کاروان ها در حال فرار از منطقه بودند .