جنگنده های نیروی هوایی مصر 12 خودرو حامل سلاح و مهمات و مواد قاچاق را در نزدیکی مرز غربی با لیبی بمباران و نابود کردند.