#ترامپ همزمان باانتخابات ریاست جمهوری ایران به #عربستان سفر کرد و با پادشاه ملک سلمان دیدار کرد.دراین سفرقرارداد تسلیحاتی به ارزش110میلیارد دلار بین واشنگتن و ریاض امضا شد.دراین سفرمقامات دو کشور برایران هراسی بیش ازپیش تاکید کردند،این سفر درپی اهدافی انجام شدکه در ادامه به هدفی که مربوط به ایران می باشد،خواهم پرداخت.
ترامپ قبل ازسفر به عربستان تحریم های ایران که مربوط به برجام بود را بمدت90روزتعلیق کرد وسپس همزمان با روز رای گیری برای انتخاب رییس جمهور درایران به ریاض سفر کرد.ترامپ بآین کار به ایران پیام داد که رییس جمهور آینده ایران باید نسبت به مسایل منطقه ای انعطاف بیشتری نشان دهد،زیرا ترامپ باتعلیق90روزه تحریم ها خودرا به گونه ای نشان داد که پایبند به برجام میباشد و بقول خودش اصلا بدعهدی دربرجام نداشته وهربدعهدی که بوده مربوط به اوباما رییس جمهورقبلی امریکابوده است واگر ایران خواهان لغو همه تحریم هاست باید قبل ازحاضر شدن سرمیزمذاکره باید یکسری اقدامات مقدماتی در مسایل منطقه ای و موشکی انجام دهد.
درغیراینصورت امریکا همچنان متحد کشورهای مرتجع عربی درخاورمیانه است و باآنها قرارداد تسلیحاتی امضا میکند حتی اگر این کشورها انتخابات دموکراتیک نداشته باشند وحقوق بشررا زیرپا بگذارند وحتی اگر منبع تفکرات تکفیری و تروریستی در جهان باشند هم اینک توپ در زمین ایران است وانتخابات نیز تمام شده است وجناب دکتر حسن روحانی منتخب ملت ایران است.
اگرایران قبول کند که در مسایل منطقه ای و موشکی انعطاف پذیری موردنظر امریکا را داشته باشد وسپس از برخی مسایل عدول کند یعنی اینکه به جهانیان این پیام رافرستاده است که در بحران های منطقه ای(سوریه،بحرین،یمن،فلسطین ،لبنان،نیجریه، عراق و..)اشتباه کرده است.
البته این فرضیه دور از انتظار میباشد وباید دید که ایران عملکردش در این زمینه چگونه است،اما انفعال در این قضیه نیروهای مقاومت و کشورهای متحد را دلسرد خواهد کرد
تحلیل: #آریامهر
🔴 @iswnews