پیشبینی ها حاکی از اینه که هدف بعدی ائتلاف عربی به جای پیشروی به سمت صنعا، پیشروی در استان حدیده باشه..

چند دلیل اساسی هم داره:

1- پشتیبانی دریایی

2- اتصال زمینی مرز عربستان به قلمرو مخالفان

3- دور زدن صنعا

4- یکی از مهمترین دلایل هم دور کردن حوثی ها از تنگه باب المندب و دریای سرخه.

نکته جالب توجه هم اینه که اگر به نقشه قومیتی-مذهبی یمن نگاه کنید، بالاتر از شهر اب و ذمار، شروع مرزهای حضور شیعه هاست و دقیقا در همین جاست که دیگه مزدوران ادامه مسیر ندادن در صورتی که ساحل نشین های دریایی سرخ رو در جنوب استان حدیده سنی ها تشکیل میدن.