هدف قرار دادن 23 میلیمتری ارتش در قلمون توسط TOW های اهدایی غرب به فیلق الرحمن

لینک : http://fs2.filegir.c...5A]_[tag18].mp4

felagh.jpg