هادی العامری از فرماندهان ارشد حشد الشعبی و فرمانده سپاه بدر اعلام کرد، حشد الشعبی در عملیات ورود و پاکسازی شهر فلوجه تا آنجا که کار نیرویهای ارتش به مشکل برنخوره، وارد شهر نخواهند شد..

طبیعتا این سیاست پیشبینی می شد. حشد در عملیات محکم کردن محاصره و درگیری ها در مناطق تخلیه شده رو بر عهده بگیره و کار اصلی ورود به شهر و پاکسازی اون توسط نیروهای ارتش وبه خصوص گردانها طلایی انجام بشه.

دو حسن این کار اولا تلفات و خستگی کمتر نیروهای حشد و دوم عدم بار روانی بر حشد در اثر تبلیغات سوء.