اما مشکل اینجاس که روی نقشه های موجود، در غرب رمادی سه روستای متفاوت و نزدیک به نام زنکوره وجود داره  و فعلا نمیدونم کدوم زنکوره پاکسازی شده.

هرچند هنوز زوده، ولی مطمئنا باز کردن محور در این منطقه، برای عملیات نهایی به سمت هیت خواهد بود.