مقامات اردنی اعلام کردن که در صورت آمادگی عراق، همکاری های لازم برای بازگشایی مرز رو انجام میدن.