- در حالی که منابع غربی سالها بر حضور عددی بین 50 تا 250 هزار غیر نظامی در حلب تاکید می کردند، عدد تخمین زده شده به سختی به به کمترین پیشبینی آنها نزدیک است.
- تا همین ساعتی پیش که رسانه ها و البته دولت های غربی در تلاش برای فشار حداکثری به روسها و سوری ها برای آتش بس بودند، سی ان ان و دیگر رسانه ها از حضور 100 هزار غیر نظامی در محدوده ای 3 کیلومتر مربعی خبر میداند.
- شبکه های نفتی-عربی شروع به دورغ پراکنی در مورد اعدام های دست جمعی و شکنجه و... کرده اند.
- رسانه ها و چهره های مقاومت شب پر کاری را در افشای دروغ های مسلحین داشتند، عملا هیچگونه سندی توسط مسلحین ارائه نشده که تاریخ گذشته یا مربوط به منطقه ای دیگه نباشه.
- در توییتی منتسب به مسلحین از مفتی ها سوال شده که آیا کشتن زن ها برای عدم اسارت احتمالی جایز هست یا نه.
- گفته میشه دولت سوریه حتی راضی به مصالحه برای خروج مسلحین از محاصره نیز نبوده، حضور فرماندهان نظامی خارجی و نیروهای سمبلیک و چهره آشناهای مسحلین در صفوف مسلحین محاصره شده محرز هست.
- با رهایی نیروهای سوری از عملیات سنگین محاصره، به خصوص محاصره حلب که منطقه ای وسیع و حساس را شامل میشد، میتوان گفت درصد قابل توجهی (به نظر بنده حداقل یک پنجم ارتش سوریه) برای عملیات در مناطق دیگر آزاد شدند. البته هنوز مناطق مهمی در اطراف حلب برای پاکسازی وجود دارد.
- نیروهای خدمات شهری در حال پاکسازی گسترده شهر به خصوص قلعه حلب، مسجد اموی و خیابان های اصلی هستند، البته گویا دیروز هم باران خوبی در منطقه شهر حلب و اطراف باریده.