در پی درگیرهای به وجود امده میان یگان های مدافع خلق (YPG) و نیروهای دفاع وطنی در حسکه

نیروهای YPG با حمله به چند ایست بازرسی ارتش سوریه و مرکز پلیس در شمال شهر حسکه پرچم سوریه را پایین کشیده و پرچم کردستان را برافراشتند!!

k3xnlkl8n9k6qryrw5ro.jpg

omt8gvvzhl2wqe252i0y.jpg

c5rg8wmjvbblgjnux5c2.jpg

pgftkaltkkpprbuep1b0.jpg

ndp8mg5jp1qlz8nrjts7.jpg