نمایشگاه مقاومت اسلامی عراق در میدان امام  حسین تهران به مدت 3 روز برگزار شد .
در این نمایشگاه تصاویری از شهدا و مجاهدین عراقی سپاه بدر به نمایش گذاشته شد .