برای شناخت بهتر دوستانی که نسبت به منطقه آشنایی ندارند ، نقشه ای از موقعیت جغرافیایی غوطه ی شرقی و غربی دمشق و مرکز دمشق رو قرار میدم

در واقع جاده ی فرودگاه بین المللی دمشق ، جدا کننده ی غوطه ی شرقی از غوطه ی غربی دمشق هست ... مناطقی سرسبز و پر از باغستان های میوه ؛ مخصوصا غوطه ی شرقی دمشق ...