نقشه برای یکی از دوستان هست .

petu ی عزیز .

نقشه ی تقریبا درستی هست ، البته تل ابیض که بدست کردها افتاد .