در نقشه ی زیر پیشروی های حزب الله در بازه ی زمانی 37 روزه برای عملیات پاکسازی بلندیهای قلمون غربی و عرسال مشخص شده .

نزدیک به 65% زمینها از لوث وجود منحوث تکفیریها پاکسازی شده .
انشاالله باقی مناطق هم  پاکسازی خواهد شد .