دیگه کاملا مشخصه که چرا غربی ها دنبال اینن که عملیات های روسیه رو معطوف به داعش کنن و کاری کنن که روسیه کاری به کار نیروهای دیگر درگیر نداشته باشه.

نقشه بالایی نقاط بمباران آمریکا و ائتلاف غربی هست و نقشه پایینی برای روسیه