شاید کاملا دقیق نباشه ولی برای دوستانی که خیلی اطلاعات ندارن خوبه.