هرچند منبع خیلی معتبری نداره ولی چندین بار این موضوع از منابع مختلف ادعا شده ، بنابراین میشه به صورت تقریبی بهش استناد کرد .

کشور های مقصد صادرات نفت اقلیم کردستان عراق در تصویر مشخصه .