نصب پرچم اقلیم کردستان عراق بر فراز شورای استانی کرکوک روابط دولت مرکزی و مقامات اقلیم را وارد تنش کرد.
در این راستا نهاد عالی هماهنگی استان‌ها وابسته به نخست وزیری عراق اعتراض خود را به این اقدام اعلام کرد و نماینده سازمان ملل در عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی این کشور، کرکوک تحت حاکمیت دولت عراق است و بدون رضایت بغداد نباید هیچ پرچمی غیر از پرچم عراق در این شهر برافراشته شود.
علاوه بر این، اقدام اخیر استاندار کردتبار کرکوک، در افراشتن پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچم عراق بر تمامی ساختمان ادارات دولتی در این استان، باعث بالاگرفتن اختلافات بین کردها و ترکمن ها در این استان بحران زای غنی از نفت شده است.