نیروهای ائتلاف عربی با حمله به کوه های نهم (Nahum) ادعا دارن که این کوه ها رو زیر کنترل گرفتن.

البته حمله زرهی شبانه از بیابون به یه عده که سلاح مناسب ندارن نباید نتیجه ای جز این داشته باشه ولی باید دید که فردا جواب انصارالله چیه.

کوه ها در نقشه با دورچین آبی و صنعا با دورچین قرمز مشخص شده.