گوینده:
این حمله انتحاری یک "سکسکه" در روند اجرای توافق انتقال افراد بین طرفین بود.

می توان پوشش خبری این فاجعه در سی ان ان را با پوشش فاجعه خان شیخون در همین رسانه مقایسه و عمق رویکرد حرفه ای و انسانی سی ان ان و بقیه رسانه های غربی را قضاوت کرد.

پ.ن: آمار کودکان الفوعه و کفریا که در حمله تروریستی راشدین جان خود را از دست دادند تا 68 نفر برآورد می شود.

#شرافت_رسانه