مدرک لیسانس را از دانشکده قانون در دانشگاه بغداد تحصیل کرد...

ولی این گمشده او نیست که دنبال ان می گشت...

نه نه..

گمشده او در این دانشگاه نیست..

فریادی شنید: هل من ناصر ینصرنی؟

سوآل می کرد این فریاد از کدام طرف می آید؟

این فریاد از مدرسه کربلا.. شاید گمشده من آنجا پیدا کنم..

به همان مدرسه ملحق شد..

ای خدای من..

در اینجا گمشده من پیدا کردم..

آری.. همان شهادت که دنبال آن می گشتم..

سعی وکوشش کرد تا این درجه رفیع نصیب او شد..

شهید سعادتمند "انس الاسدی"..

درجه رفیع شهادت را در راه دفاع از دین وحرم در غرب سامرا نائل گردید.

خوشا بحالش این مرتبه بزرگ..

ترجمه: حسن الشریفی