نظرسنجی از طرف موسسه نظرسنجی بین المللی ORB در ماه جولای از سوری ها انجام شد و در اون نقش مثبت و منفی طرفهای درگیر در سوریه به رای گذاشته شد.

نتایج نشان دادند از طرفهای خارجی درگیر ، ایران و از طرفهای داخلی درگیر ، ارتش سوریه بیشترین نقش مثبت و کشورهای حاشیه خلیج فارس و داعش حائز بیشترین نقش منفی شدند.

جامعه هدف احتمالا تصادفی بودن..این نظرسنجی دیروز در واشینگتون پست هم منتشر شد.

لینک اطلاعات کامل: http://www.opinion.co.uk/perch/resources/syriadata.pdf

یک نظرسنجی دیگه هم از ORB منتشر شده که در اون از سوریها پرسیده شده در این چهار سال جنگ چه حسی داشتن. فقط ٢١٪ معتقدند زندگی کنونی شان از زمان پیش از بحران زیر حکومت اسد بهتر بوده..٧٩٪ معتقدند حضور جنگجویان خارجی شرایط را بدتر کرده و ٨٢٪ معتقدند داعش ساخته ی آمریکا و خارجیهاست.

علی رغم اینکه نظرسنجی معتبر و قابل استناد در کشوری مثل سوریه به خصوص بعد از بحران با توجه به جامعه هدف آماری بسیار مشکل هست، بعضی وقتها این آمارها تصویر ناقص و یکطرفه ای که رسانه های بزرگ در مورد شرایط اجتماعی و بحران های خاورمیانه به خورد مخاطبین میدن رو مخدوش می کنن..