بیشتر خبرها رو طی روز به صورت زنده منتشر کردم، الان علاوه بر تنظیم نقشه، به صورت موردی و خلاصه شده مینویسم:
1- شروع عملیات در سه محور اصلی و یک محور فرعی:
محورهای اصلی:
محور شرقی:خیابان 60 » نتایج نبرد» در این محور پیشروی خاصی صورت نگرفت.
محور غربی: محله حوز » نتایج نبرد» احداث پل موقت روی فرات و نفوذ و تثبیت قسمت جنوبی محله استراتژیک الحوز
محور جنوبی: محله ضباط » نتایج نبرد » تسلط بر محله ضباط و دو محله کوچکتر مجاور
محور فرعی: شمال آلبوعیثه » نتایج نبرد» گسترش طوق حفاظتی شهر به واسطه پیشروی در مناطق شمالی
.
مناطقی که تثبیت شده رو با رنگ سبز و مناطق درگیری با هاشور زرد مشخص شده.
نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/view/rblm7whr9i2ztez