پس از حملات دامنه دار امروز ارتش سوریه در مساکن هنانوی شهر حلب و پیشرویهای صورت گرفته در این منطقه ، تلاش برای آزادی مساحت باقیمانده ادامه دارد .

با توجه به گفته های منابع میدانی ما مساحتی نزدیک به سه/چهارم مساکن هنانو آزاد شده است.

حمله در این محور از دو جهت اصلی یکی از شمال مساکن هنانو و دیگری از سمت تل زهور صورت گرفت .

منتظر خبرهای تکمیلی باشید ..