ارتش سوریه به کمک لوا قدس فلسطینی موفق به پیشروی در شمال عویجه و سیطره بر مناطق صنعتی شمال آن شد . درگیریهای پراکنده در محله های بستان الباشا ، سلیمان الحلبی در شمال و شیخ سعید و عامریه در جنوب شهر ادامه دارد .

امروز ارتش سوریه طی بیانیه ای اعلام کرد از شدت بمباران مناطق شرقی کم میکند تا فرصتی برای خروج غیرنظامیان از شرق شهر مهیا شود .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/91ba/7ix2fkptlxbo5a9zg.jpg