مسلحین عصر دیروز پس از آنکه ارتش سوریه موفق به آزادی مخیم حندرات شده بود ؛ با حمله ای همه جانبه ارتش را مجبور به عقب نشینی کردند . در ادامه و در حمله ای دیگر که صبح امروز زده شد ؛ ارتش سوریه بصورت کلی مخیم حندرات را تخلیه کرد ..

با توجه به اهمیت راهبردی اردوگاه تلاش مسلحین برای بازپس گیری آن قبل از تثبیت ارتش قابل پیش بینی بود. در حال حاضر درگیریها آرام شده ولی انتظار می رود در روزهای آینده در این محور درگیریهای سنگینی را شاهد باشیم.