پس از فشارهای فراوان و بمباران بدون توقف توپخانه راموسه توسط ارتش سوریه سرانجام مسلحین مجبور به عقب نشینی شدند.

از هفته ی اخیر شاهد تغییر تاکتیک ارتش سوریه و متحدان بودیم و محورهای عملیات فشار را به صورت مناسب در خطوط متفاوت پخش کرد و نتیجه ی آن در توپخانه راموسه نمایان شد .

در صورت ادامه این تاکتیک مطمئنا پیشروی ها ادامه خواهد داشت.

تا بعد ظهر امروز مسلحین در توپخانه مقاومت کردند و منتظر خروج باقیمانده انها برای اعلام خبر بودیم .

امروز خبرهایی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر آنکه توافق شده است ارتش سوریه مسیر کاستلو را دوباره بازگشایی کرده و از آن عقب نشینی کند و در واقع منطقه ای عاری از هرگونه سلاح باشد .

هر چند که این خبر با بیانیه و مهلت 72 ساعته جیش الفتح مبنی بر بمباران این مسیر تناقض دارد ؛ اما با توجه به سابقه صلح های حلب ، باید هوشیار بود و یک اشتباه را چندین بار تکرار نکرد .

روزهای آینده صحت این ماجرا را نشان خواهد داد .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/6032/uubryq833y4gvhczg.jpg