بالاخره بعد از چند هفته تاخیر از صبح امروز ائتلاف بزرگی از مسلحین "نبرد بزرگ حلب" را با هدف شکستن محاصره مسلحین داخل حلب آغاز کردند.

محورهای زیادی از فامیلی هاوس در شمال غرب حلب تا سابقیه در جنوب حلب مشتعل شده که قاعدتا بعضی از محورها اصلی و بقیه محورها فرعی و برای بر هم زدن تمرکز ارتش و مقاومت فعال شده اند.

نکته ی قابل ذکر در این حمله استفاده ی گسترده مسلحین از موشکهای گراد هست که این بار نه از بازار سیاه بلکه با چراغ سبز غرب و احتمالا پول سعودیها به دستشان رسیده.
شدیدترین درگیریها در غرب حلب و اطراف مناشر منیان و ضاحیه الاسد گزارش شده، صفحات رسمی و غیر رسمی مسلحین ادعای سیطره بر بعضی نقاط از جمله تعدادی از ایست بازرسیهای غرب حلب را دارند که توسط منابع ارتش تکذیب شده...

برای روشن شدن وضعیت باید تا ساعات آینده منتظر ماند...